Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 28.3.2019 klo 18
Paikka: Vetehisten kolo

Kokouksen esityslista:

 •   Kokouksen avaus
 •   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 •   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 •   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 •   Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitteleminen
 •   Toiminnantarkastuskertomuksen esitteleminen vuoden 2018 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
 • Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja

  vastuuvapauden myötäminen vastuullisille

 • Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2020
 • Lippukunnan pitkän tähtäimen suunnitelma PTS
 •  Muut esille tulevat asiat, jotka on esitettävä hallitukselle kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta
 • Kokouksen päättäminen