Hyvä tietää

Partio on yli sata vuotta vanha maailmanlaajuinen lasten ja nuorten kasvatusjärjestö. Kuokkalan Vetehiset on 30 vuotta vanha paikallisyhdistys eli lippukunta. Mikä tekee partiosta partion? Partiossa meillä on omat symbolit esim.  partiopaidat, merkit ja tervehdys. Partiossa opitaan tekemällä ja luonnossa toimimalla - Vetehisissä mahdollisimman paljon vesillä. Partiossa toimitaan oman ikäisten kanssa ryhmissä, joissa yhdessä päätetään asioista ja jaetaan vastuuta – nousujohteisesti ikäkausien ohjelmien mukaisesti. Tämä tarkoittaa esim. ekaluokkalainen sudenpentu pääsee johtamaan leikin, parikymppinen vaeltaja saattaa johtaa jo kokonaisen kesäleirin. Kaikki tämä tapahtuu aikuisten tuella - ei aikuisten tekemänä.

 

Kaikki partiolaiset maailmassa antavat partiolupauksen, että yritetään toimia partioihanteiden mukaisesti, joita ovat:

  • kunnioittaa toista ihmistä
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • kehittää itseään ihmisenä
  • etsiä elämän totuutta

Ja partiolaiset yrittävät joka päivä tehdä päivän hyvän työn muiden avuksi.

 

Partiotoiminta perustuu niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa samoihin kasvatustavoitteisiin. Partiotoiminnan tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä kunkin omat lähtökohdat huomioon ottaen. Partiomenetelmä on keino päästä partion kasvatustavoitteisiin. Partiomenetelmä pitää sisällään mm. tekemällä oppimista ja partio-ohjelman nousujohteisuuden.

KOKO PERHEEN HARRASTUS

Oman ryhmän johtaja tiedottaa koteihin ryhmän toiminnasta, mutta meillä on paljon myös koko lippukunnan yhteisiä tapahtumia. Toivotamme kaikki partiolaisten vanhemmatkin tervetulleiksi mukaan partiotoimintaan!

Oman lapsen ikäkausiryhmän tukiaikuisena pääsee näkemään aitiopaikalta partiointia, mutta tärkeä rooli aikuisilla on myös talkoolaisina. Talkoilla hankimme varoja toimintaamme ja ylläpidämme kuuden aluksen laivastoamme. Odotammekin kaikista partiolaisten perheistä aktiivista osallistumista talkoisiin!
 

KUKSA - SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMIIN

Useimpiin partiotapahtumiin ilmoittautumiset tehdään sähköisesti jäsenrekisterimme Kuksan kautta. Jokaiseen tapahtumaan on oma ilmoittautumislinkkinsä, joka toimitetaan koteihin sähköpostilla. Ilmoittaessaan lastaan tapahtumaan huoltaja kirjautuu linkin kautta järjestelmään omalla huoltajan PartioID:llaan. Huoltajana ensimmäinen tehtäväsi onkin rekisteröityminen Kuksaan eli oman PartioID:n luominen.

PartioID:ta luodessasi tarvitset oman huoltajanumerosi sekä sähköpostiosoitteen, joka sinulle on merkitty Kuksaan. Nämä tiedot löytyvät perheeseen tulleesta sähköpostiviestistä, mutta voit kysyä niitä myös jäsenrekisterinhoitajalta.