TURVALLISESTI YHDESSÄ

Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohjeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, lapsen oikeuksien toteutumista ja partiotoiminnan laatua. Turvallisesti yhdessä -ohjeella halutaan varmistaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen toteutuu kaikessa partiotoiminnassa ja että partiossa toimivat ryhmänjohtajat ja aikuiset tietävät, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että kasvuympäristö on lapsia ja nuoria tukeva.

Turvallisesti yhdessä -ohje sisältää

  • Tietoa turvallisen kasvuympäristön perusteista partiossa
  • Tietoa lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta edistävistä toiminnan rakenteista
  • Toimintaohjeet tilanteisiin, joissa havaitaan partiossa tai partion ulkopuolella tapahtuvaa lapsen kaltoinkohtelua
  • Ohjeet lasten kanssa toimivan vapaaehtoisen rikostaustan selvittämiseen (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 2014/148)

Turvallisesti yhdessä -ohje tuo lippukuntiin turva-aikuisen pestin. Turva-aikuisen tehtävänä on tuntea hyvin Turvallisesti yhdessä -ohjeen sisältö ja siihen liittyvät toimintatavat sekä tukea kaikkia lippukunnan jäseniä ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Partiossa toimiville ryhmänjohtajille ja aikuisille suunnattu Turvallisesti yhdessä -verkkokurssi on pakollinen kaikille täysi-ikäisille ja ryhmänjohtajille. Kurssilla perehdytään Turvallisesti yhdessä -ohjeen sisältöihin ja sen tavoitteena on, että kurssin suorittaneet ovat perehtyneet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä kaltoinkohteluun puuttumiseen.

Lisätietoa turvallisesti yhdessä -ohjeesta ja ohjeen kokonaisuudessaan löydätte täältä.